Om organisasjonen
Kontaktperson
Søknad
Gi en kort beskrivelse av lag/foreningens historie, aktivitet, medlemstall og planer framover.
Beskriv hva søknaden gjelder (prosjekt/aktivitet) og hvordan, hvorfor og når det skal gjennomføres.
KR
SpareBank 1 Telemark deler ut mindre gavebeløp til lag og foreninger. I 2019 delte vi ut rundt tre millioner kroner til 500 lag og foreninger, som gir et snittbeløp på 6.000,-. Ved søknader knyttet til større prosjekter (>20.000,-) oppfordrer vi å søke om gave hos en av våre to sparebankstiftelser. Dersom laget eller foreningen har blitt tildelt gavemidler ved søknadfristen 31. januar vil ny søknad ikke bli vurdert (ved søknad med frist 31. august).

Søknadsfrist: 31.01.2021

 

Hvem kan søke om gave fra banken?

  • Lag og foreninger i Telemark kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet.
  • Vi støtter ulike prosjekt innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.
  • Både hovedlag og undergrupper kan søke gaver til allmennyttige formål.

Finn din søknad

Dersom laget eller foreningen har blitt tildelt gavemidler ved søknadfristen 31. januar vil ny søknad ikke bli vurdert (ved søknad med frist 31. august).